Sayın Üyelerimiz 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu 30.12.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Adı geçen kanunun amacı: İş yerlerinde iş sağlığı ve işçi güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev,yetki, sorumluluk,hak ve yükümlüklerini düzenlemektir.

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirmekle yükümlüdür. Ancak bu yükümlülüklerin uygulamasında 6331 sayılı kanunun 38’inci maddesi ile bir geçiş süresi öngörülmüştür.

Kurumlarımız için  01.01.2013 tarihi itibari ile risk değerlendirmesi ve acil durum planı hazırlanması kanun kapsamında zorunlu kılınmaktadır. Ayrıca az tehlikeli sınıfta yer alan kurumlarımız 01.07.2014 Tarihi itibari ile iş güvenliği ve iş sağlığı hizmetlerini de almak üzere bir iş yeri hekimi ve iş güveni uzmanı ile hizmet alımı yapmakla yükümlü kılınmıştır.

Adı geçen kanun kapsamında yapılması zorunlu olan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda  ağır idari para cezaları getirmektedir.01.01.2013 tarihi itibariyle risk değerlendirmesi yapılmayan kurumlara;

İlk ay                                                                                      3.000 TL

Devam eden Her ay için                                                     4.500 TL

Acil Durum Planı yaptırmayan üyelerimize İlk ay           1.000 TL

Devam Eden Her Ay İçin                                                      1.000 TL

(YILLIK 40.500 +12.000=52.500 TL)

Yine aynı şekilde 01.07.2014 tarihi itibariyle iş güvenliği ve iş yeri hekimi ile hizmet alımı yapmayan kurumlar,  her biri için aylık 5.000 TL olmak üzere 10.000 TL (Yıllık 120.000 TL) idari para cezası öngörülmektedir.

Derneğimiz   tarafından 14 Mart 2013 tarihinde yapılan  toplantı gündem maddelerinden biri olan 6331 sayılı  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ile ilgili dernek üyelerimizin de araştırmaları sonucunda RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL DURUM PLANI HAZIRLANMASI için  bu hizmetleri veren OSGB merkezlerinden fiyat alınmıştır.

Aşağıda yer alan OSGB merkezleri araştırma sırasında en uygun fiyatı veren firmalardır.

Bilgilerinizi Rica Ederiz.

11
22
33
44
55
66
dernek_teklif[1]dernek_teklif[1]